STT Tiêu đề Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
1 Nhân viên lái xe Các Xí nghiệp buýt thuộc Transerco
Tuyển dụng liên tục
2 Nhân viên bán vé trên xe buýt Các Xí nghiệp buýt thuộc Transerco
Tuyển dụng liên tục
3 Nhân viên lái xe Các Xí nghiệp buýt thuộc Transerco
Tuyển dụng liên tục
4 Nhân viên bán vé trên xe buýt Các Xí nghiệp buýt thuộc Transerco
Tuyển dụng liên tục
Đối tác chiến lược