Transerco tổ chức tập huấn cập nhật các quy định mới trong nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể

Ngày 17 tháng 12 năm 2020, Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) tổ chức Hội nghị tập huấn để phổ biến thông tin, rà soát, cập nhật các quy định mới trong Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể của Tổng Công ty cho đội ngũ lãnh đạo khối Văn phòng cơ quan, đại diện Ban Giám đốc, đại diện BCH Công đoàn và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, nhân sự các đơn vị trực thuộc.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Bùi Hồng Sơn - Phó Tổng Giám đốc Transerco; Vũ Hữu Tuyến – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Transerco.  Báo cáo viên của Hội nghị lần này là đội ngũ cán bộ tư vấn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

(Đồng chí Bùi Hồng Sơn - Phó Tổng Giám đốc TCT phát biểu khai mạc Hội nghị)

Khai mạc Hội nghị, đồng chí  Bùi Hồng Sơn - Phó Tổng Giám đốc Transerco nhấn mạnh đến tầm quan trọng và sự cần thiết của việc phải nắm bắt, cập nhật những điểm mới có trong Bộ luật Lao động để từ đó điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể đối với đội ngũ cán bộ các cấp của Tổng công ty. Cùng với đó là việc mỗi đại biểu tham dự phải vận dụng những thông tin được truyền đạt tại Hội nghị vào điều kiện thực tế của đơn vị để đảm bảo thực hiện đúng các quy định.

Tại Hội nghị, các tư vấn viên của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã cung cấp thông tin có liên quan đến những thay đổi trong Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể dựa trên những điểm mới có trong Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế cho luật lao động 2012 hiện hành. Đặc biệt, trong phần thuyết trình của các tư vấn viên cũng có liên hệ với tình hình thực tế gắn với đặc thù hoạt động của các đơn vị và Tổng công ty.

(Tư vấn viên của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày tại Hội nghị)

Cũng tại Hội nghị, nhiều đại biểu tham dự chia sẻ những vấn đề phải đối mặt trong công việc với Tư vấn viên để cùng đưa ra cách thức xử lý phù hợp và hiệu quả.

Kết thúc Hội nghị, mỗi đại biểu tham dự đều cảm thấy bản thân được bồi đắp và tích lũy thêm được những nội dung liên quan, có giá trị thiết thực, từ đó góp phần vào thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị và sự phát triển chung của Transerco.

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược