Đoàn công tác số 5 của Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng bộ Transerco

Chiều ngày 15 tháng 3, Đoàn công tác số 5 của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm traThành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) về kiểm tra công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố cũng như việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp tại Đảng ủy Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco). Tham dự đoàn công tác còn có đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, phó trưởng Đoàn công tác số 5.

Tiếp đoàn công tác của Thành ủy, về phía lãnh đạo Đảng ủy Transerco có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Nguyễn Thanh Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; Bùi Hồng Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Transerco báo cáo với Đoàn công tác của Thành ủy về những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021 trong đó có việc chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Tổng công ty; tham gia công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cùng với đó, Đảng ủy Transerco đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép vừa đảm bảo phòng dịch tốt vừa đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động.

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cùng với đó, Đảng ủy Tổng công ty đã Tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cấp ủy các đơn vị đã phổ biến, quán triệt đến 100% đảng viên của đơn vị. Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã gửi tài liệu tới 100% các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Thông qua sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư đã thông báo nhanh kết quả Đại hội tới toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

Đảng ủy Tổng công ty đã thành lập các Ban Chủ nhiệm, Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng 02 chương trình công tác toàn khóa và 02 Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ Tổng công ty gồm:

- Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- Chương trình “Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Vận tải Hà Nội hiệu quả và bền vững nhiệm kỳ 2020-2025”;

- Nghị quyết “Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty Vận tải Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”;  

- Nghị quyết “Tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống VTHKCC bằng xe buýt; Tăng cường công tác quản trị và nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt của Transerco giai đoạn 2020-2025”.

Thời gian qua, các Ban chủ nhiệm, Ban chỉ đạo chương trình, nghị quyết vào cuộc rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện; có phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên trên các mảng công tác. Nhiều cuộc họp được tổ chức để lấy ý kiến rộng rãi từ các đơn vị. Trên cơ sở Kế hoạch triển khai của các tổ chức cơ sở đảng, bộ phận thường trực các chương trình, nghị quyết tổng hợp ý kiến, đưa ra các chỉ tiêu cụ thể, phân định rõ nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ mới, sáng tạo, triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo có chiều sâu, đi vào thực chất các mặt công tác của đơn vị và Tổng công ty. Việc đánh giá tiến độ, kết quả triển khai sẽ được đánh giá vào các kỳ họp Đảng ủy cũng như các kỳ họp chuyên môn của TCT.

  Đối với Công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Tập trung thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề; thực hiện gắn công tác kiểm tra của Đảng với việc rà soát của chuyên môn để kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến cũng như những hạn chế cần khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD. Qua kiểm tra nhận thấy công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi, Đảng bộ cơ sở đã có sự chuyển biến tích cực so với những năm trước, tuy nhiên vì đặc thù là đơn vị sản xuất kinh doanh nên việc thực hiện nhiệm vụ KTGS hàng năm còn chậm, chưa theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Đảng ủy Transerco và các thành viên đoàn công tác, kết luận Hội nghị, đồng chí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết nhận xét quá trình làm việc giữa Đoàn Kiểm tra và TCT Transerco rất nghiêm túc, cở mở, thẳng thắn với tinh thần xây dựng cao. Đồng chí đánh giá rất cao những nỗ lực của Đảng ủy Tổng công ty trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng dịch an toàn vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian vừa qua. Đồng chí cũng ghi nhận Đảng ủy Transerco đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức học tập và thực hiện quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với tinh thần nghiêm túc, bài bản, bám sát các yêu cầu của thành phố. Đảng ủy cũng xây dựng 02 chương trình công tác và 02 nghị quyết chuyên đề rất thiết thực và phù hợp. Đồng chí cũng lưu ý Đảng ủy cần căn cứ vào các nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng thành phố lần thứ XVII rồi tiến hành rà soát các chương trình, nghị quyết của Đảng ủy để có thể cập nhật, bổ sung những điểm mới để có thể triển khai tốt hơn nữa. Ngoài ra, Đảng ủy cũng cần quan tâm hơn nữa tới việc thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử của thành phố và tăng cường công tác phát triển Đảng viên cũng như nghiên cứu thêm nhiều hình thức tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng tới đông đảo cán bộ, Đảng viên trong Tổng công ty để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Những nội dung chỉ đạo và trao đổi của đại diện lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác số 5 của Thành ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy Transerco sẽ góp phần giúp tập thể Đảng bộ Transerco thực hiện tốt hơn nữa công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố cũng như việc thực hiện quy chế làm việc, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp.

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược